The big draw

I samarbeide med Nasjonalmuseet, Akershus fylke og Ås kommune har Mona Grønstad og Morten Gran laget et opplegg med tegning i en installasjon basert på interaktive lydsensorer. De viser også her prosjekter hvor elever har laget tegnemaskiner av elektromotorer, samt en maskin av to platespillere!

Tegnemaskinene

Å tegne med bruk av selvlagde elektroniske tegnemaskiner krever mye kunnskap. Ved bruk av batteri, ledninger elektromotorer og brytere skapes det et univers av redskaper som bringer tegningen ut av sitt vanlige konsept.

Gjenbruksskulpturer

Gjenbruksverksteder med åpne verksteder og prosjekter i samarbeide med skoler. Involverte; barneskoler i Risør og Elverum, samt barnehagegrupper.

Vevring kunstfestival, honk if you like me!

Installasjon av trespiler, formet som en formel 1 bil. Den ble laget i samarbeide med Vevring barneskole. Den var også utstyrt med flere biltuter med brytere. Performancen under åpningen av festivalen bestod i at elevene tutet og bygdas traktorer svarte på farkostens tuting, som ljomet utover fjorden. NRK dekket åpningen, se linken, http://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-opna-dei-utstillinga-1.11942199

Landart, gjemte fortellinger

Når en er i stand til å forestille seg noe og å se sammenheng mellom abstrakte linjer, vil en også utvikle forståelse for kompleksiteter og sammensetninger i svært mange sammenhenger. En forestillingsevne er uvurderlig stimuli for intelligens og kunnskapsutvikling og nyskapende tenkning. Elevene har hatt samtaler og øvelser som går ut på å forestille seg hvilke små og store historier som skjuler seg i fortiden. De historiene som ikke er dokumentert, de historiene som kun elevene skaper i sinnet ved å få se enkelte elementer som skaper assosiasjoner. Denne felles installasjonen er et rom som er skjult i et busk-kratt i skogen. De som tilfeldigvis vil kunne oppdage den i fremtiden vil kunne se en kontur av noe menneskeskapt bak et viltgrodd buskas. Ved en nærmere undersøkelse vil man kunne oppdage at rommet inneholder en innredning. En innredning som vil referere til en fortid, en levd hendelse. Ide og gjennomføring Astri Tonoian og Mona Grønstad Arr: Moss kommune og Punkt Ø

Landart, dyreformer

Når barn tegner dyr forenkles formen. Ved hjelp av grunnformene har vi konstruert store objekter som minner om dyrekropper. Konstruksjon, bruk av tau og knuter og håndtering av verktøy har vært sentrale mål i prosjektet. I ettertid står figurene igjen åpne for lek og undring.

Risør kammerfest, den synkende båten og tekstilhuset

Tresnitt-prosjekt i samarbeide med Risør barneskole og åpne verksteder med båtskulpturer og flaggprosjekt.

Cajonballong, værballonger, filmer, musikk og spilling på cajoner

Et møte mellom det visuelle og musikk, i et landskap med levende bilder projisert på værballonger og med komponert musikk og tromming på cajoner, med elever fra "Det skapende menneske", Ås kulturskole, støttet av Sparbankstiftelsen DNB Nor Mona Grønstad visuelt og kunstnerisk leder, Terje Evensen trommer og musikk, Morten Gran musikk og visuelt. Scenografi; alle

Farkoster, fly, biler og rare dyr, Kulturelt partnerskap, Follo

Skulpturer laget i samarbeide med elever fra barneskoler i Ås og Nesodden. Et prosjekt som satte store krav til gruppedynamikk og samarbeidsevne.

Skogens ro, overheads, vj-programmer, leirgjøker osv....

Et møte mellom det visuelle og musikk, i et landskap med levende bilder produsert på overheads, med elever fra "Det skapende menneske", Ås kulturskole, støttet av Sparbankstiftelsen DNB Nor Mona Grønstad visuelt og kunstnerisk leder, Terje Evensen trommer og musikk, Morten Gran musikk og visuelt. Produksjon av leirgjøker Mona Grønstad og Linda Lothe. Scenografi; alle

Lydskulptur, resirkulert lydmann

Morten Gran og Terje Evensen. Et verksted der vi ved bruk av kasserte høytalere, radioer, forsterkere og annen elektronikk, lager lydskulturer som kan brukes som instrument. Flere verksteder er gjennomført på ungdomskoletrinnet.

Tegne.- og maleverksteder

Her er eksempler på resultater etter verksteder der tegning og maling har vært sterkt inne som virkemidler. I tegning og maling dreier det seg om å få elevene til å gå utenom allerede opparbeidede stengsler som hindrer at de virkelig kan tegne det de ser.

Treskulpturer

Skulpturer i tre sammensatt på ulike måter, som utviklet seg fra små til store sammensetninger.
Loading more...